ΑΙΝΟΣ (Kεντρική πλατεία Αργοστολίου)
Επιβλέπων Μηχανικός Ανακαίνισης Ξενοδοχείου έτους 2017