Προσθήκη κατ' επέκταση και καθ' ύψος στο Αργοστόλι - Κατοικία