Ανακαίνιση υφιστάμενου κτίσματος & Προσθήκη κατ' επέκταση τριώροφου κτίσματος