Αποκατάσταση προσεισμικού κτιρίου και προσθήκη κα'επέκταση στα Γερμενάτα