ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Ανεξάρτητα με το μέγεθος, το εύρος και την πολυπλοκότητα αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη

και υλοποίηση οποιουδήποτε έργου από τον αρχικό σχεδιασμό έως το τελικό στάδιο ολοκλήρωσης.

 

 

 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Το αρχιτεκτονικό έργο της εταιρείας βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές:

Bιώσιμος σχεδιασμός - Λειτουργικότητα - Αισθητική

Η αρχιτεκτονική αντιπροσωπεύει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην τέχνη και την επιστήμη

και εμείς παραμένουμε σταθεροί σε αυτό.

 

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Επιδιώκουμε τη γνώση συστημάτων σύγχρονων τεχνολογιών και υλικών.

Σχεδιάζουμε οικονομικά αποδοτικές, βιώσιμες και τεχνικές λύσεις.

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ως διαχειριστές έργων τα παρακολουθούμε σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους, ελέγχουμε τη ροή εργασίας,

προσαρμόζουμε το χρονοδιάγραμμα, καθορίζουμε τον προϋπολογισμό, καθορίζουμε το εργατικό δυναμικό

και είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες μας για να επιλύσουμε κάθε είδους τεχνικό θέμα που μπορεί να προκύψει.

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Οι κατασκευές μας είναι σε απόλυτη συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Η τεχνογνωσία των συνεργείων που χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό με τη χρήση επαληθευμένων υλικών

και άριστων τεχνολογιών μας οδηγούν σε αποτελέσματα υψηλής ποιότητας.